13 juni 2024

Avgifter

Medlemsavgift 2023: Årsavgiften för första familjemedlem är 400:- /år och för varje ytterligare familjemedlem 50:- /år.