24 maj 2024

Bli medlem

Medlemskap i OXSS

OXSS är en ideell förening ansluten till Svenska Seglarförbundet och Riksidrottsförbundet. OXSS har drygt 400 medlemmar och äger klubbhus och båthallar. Det är OXSS’ medlemmar som har byggt och utvecklat vårt klubbhus och verksamheten vid Östersviken genom ideella arbetsinsatser.

På vår hemsida kan du hitta information om klubbens olika aktiviteter. Där kan du också hitta kontaktuppgifter till klubbens styrelsemedlemmar och funktionärer. Har du synpunkter, idéer eller förslag på förbättringar av vår verksamhet eller vill engagera dig i någon sektion så är du välkommen att kontakta någon i styrelsen.

Hantering av personuppgifter

För att du ska kunna bli medlem i OXSS behöver vi dina personuppgifter till vårt medlemsregister så att vi kan kontakta dig kring föreningens verksamhet. Vi använder också uppgifterna för att rapportera till Riksidrottsförbundet. Detta innebär att du måste godkänna att vi behandlar dina personuppgifter. Vi sparar uppgifterna så länge du är medlem och därefter så länge vi är rapporteringsskyldiga för t ex bidrag.

Vi publicerar och arkiverar också vissa personuppgifter i resultatlistor och annan dokumentation från föreningens verksamhet, som längst till föreningens upplösning.
Vi kan komma att dela dina uppgifter med Riksidrottsförbundet, försäkringsbolag och anslagsgivande myndigheter.

Om du inte samtycker till vår hantering av personuppgifter kan du inte bli medlem.

Medlemsavgift

Medlemsavgifter se under ”Avgifter och förmåner/Avgifter”

Medlemsansökan

Registrera din ansökan om medlemsskap i formuläret nedan. Det skickas med automatik en E-post till OXSS sekreterare när du klickar på ”Skicka”. Observera att du måste ge ditt medgivande till att de uppgifter du behöver fylla i formuläret nedan får hanteras av OXSS för ditt medlemsskap. Medgivande görs genom att bocka i rutan ”Medgivande” ovanför ”Skicka”-knappen. Dessa uppgifter överförs till BAS (Båtunionens Administrativa System) 

Medlemsskap delas upp i huvudmedlem och familjemedlem. Till familjemedlem räknas de som ingår i familjen och är skrivna på samma adress.

Vid medlemsansökan mellan 1 september och 31 december utgår ingen medlemsavgift.
Alla som deltar i OXSS seglarskola eller blir automatiskt medlemmar i ett år!
Som ny medlem så får du en OXSS-vimpel.
För frågor om medlemskap, kontakta OXSS sekreterare. Se ”Om OXSS, Styrelse och Funktionärer”